Fondacija – Politika privatnosti

Uslovi poslovanja i politika privatnosi

Fondacija Bogdan Bogdanović, sa sedištem na adresi Kneginje Zorke 21, 11000 Beograd, Srbija, MB: 28833598, PIB: 113013589 ( u daljem tekstu “Fondacija” ili “Mi”) je posvećena zaštiti osetljivosti i privatnosti podataka koji su joj povereni. U sklopu osnovne obaveze, Fondacija se obavezuje na odgovarajuću zaštitu i korišćenje podataka o ličnosti koji su prikupljeni onlajn.

Uopšteno govoreći, naša namera je da prikupljamo samo podatke o ličnosti (u daljem tekstu ih možemo zvati i lični podaci ili LP) koje su dobrovoljno dali onlajn posetioci sajta tako da možemo da ponudimo informacije i/ili usluge ovim pojedincima. Pregledajte ovu Izjavu o privatnosti („Izjava o privatnosti“) kako biste saznali više o tome na koji način mi prikupljamo, koristimo, delimo i štitimo podatke o ličnosti koje dobijamo putem ovog sajta.

SADRŽAJ:
1. Prikupljanje i korišćenje ličnih podataka
01.1 Automatsko prikupljanje ličnih podataka
01.1.1 IP adrese
01.1.2 Kolačići
01.1.3. Google analitika
01.1.4 Facebook Pixels
01.1.5 Alatke koje zavise od geografskog položaja uređaja
01.2 Vidžeti za društvene mreže i aplikacije
01.3 Deca
2. Deljenje i iznošenje podataka o ličnosti
3. Izbor
4. Pristup
5. Bezbednost i integritet podataka
6. Linkovi ka drugim sajtovima
7. Promene u izjavi
8. Donacije
9. Pitanja u vezi sa politikom i njihova primena

1. Prikupljanje i korišćenje podataka o ličnosti
Mi dobijamo Vaše podatke o ličnosti ukoliko odaberete da ih dostavite – na primer, da kontaktirate poštansko sanduče ili da se registrujete za određene usluge. U pojedinim slučajevima, možda ste prethodno i dostavili svoje podatke Fondaciji (ukoliko ste, na primer, bivši zaposleni ili saradnik). Samim registrovanjem i/ili podnošenjem podataka o ličnosti Fondaciji, slažete se sa time da će se podaci koristiti u skladu sa ovom Izjavom o privatnosti. Vaši podaci o ličnosti neće se koristiti u druge svrhe, osim ukoliko ne dobijemo Vašu saglasnost ili ukoliko drugačije zahteva ili nalaže zakon ili profesionalni standardi. Na primer, ukoliko nam pošaljete poruku putem e-mail-a zahtevajući informacije o Fondaciji, mi ćemo koristiti Vašu e-mail adresu i ostale podatke koje ste dostavili da bismo Vam odgovorili na zahtev. Ukoliko nam pošaljete kratku biografiju ili CV da biste konkurisali za poziciju u Fondaciji, mi ćemo koristiti podatke koje ste dostavili da bismo Vas uputili na dostupne mogućnosti zaposlenja.

U nekim slučajevima kada ste se registrovali za pojedine usluge mi možemo privremeno da sačuvamo Vašu e-mail adresu dok ne primimo potvrdu o informaciji koju ste dostavili putem mail-a (tj. kada pošaljemo mail na e-mail adresu koja je dostavljena tokom Vaše registracije da bi se potvrdio zahtev za upis).

Fondacija obično prikuplja samo podatke o ličnosti neophodne da bi se ispunio Vaš zahtev. Tamo gde se traže dodatni podaci bićete o tome obavešteni u trenutku prikupljanja.

Fondacija samo prikuplja „osetljive“ podatke o ličnosti kada nam pojedinci dobrovoljno pruže takve podatke ili kada se takvi podaci zahtevaju ili su dozvoljeni da se prikupljaju zakonom ili profesionalnim standardima. Osetljivi podaci uključuju podatke o ličnosti koji se tiču rase, nacionalne pripadnosti, političkih uverenja, članstva u sindikatu, religijskih ili sličnih uverenja, fizičkog ili mentalnog zdravlja, seksualnog opredeljenja ili krivičnog dosijea. Molimo Vas da budete obazrivi prilikom pružanja osetljivih podataka Fondaciji i ni pod kakvim okolnostima, ne pružajte osetljive podatke Fondaciji ukoliko niste dali saglasnost Fondaciji da koristi podatke za svoje legitimne svrhe kao i saglasnost za iznošenje i čuvanje takvih podataka u bazi podataka Fondacije. Ukoliko imate bilo kakva pitanja o tome da li je, ili može da bude, pružanje osetljivih podataka Fondaciji neophodno ili odgovarajuće za određene svrhe, molimo Vas da kontaktirate Fondaciju na [email protected]

1.1 Automatsko prikupljanje podataka o ličnosti

U pojedinim slučajevima, Fondacija i njeni pružaoci usluga koriste kolačiće, veb-svetionik i ostalu tehnologiju kako bi automatski prikupili određenu vrstu podataka prilikom onlajn posete kao i putem mail-a koje mi možemo razmeniti. Prikupljanje ovih podataka nam omogućava da prilagodimo Vaše onlajn iskustvo, poboljšamo učinak, upotrebljivost i efikasnost prisustva Fondacije onlajn kao i da ocenimo efikasnost aktivnosti na polju marketinga i pružanja informacija.

1.1.1 IP adrese

IP adresa predstavlja broj koji je dodeljen Vašem kompjuteru kad god pristupite internetu. To daje mogućnost kompjuterima i serverima da se prepoznaju i komuniciraju jedni sa drugima. IP adresa sa koje se posetilac javlja može biti zabeležena za svrhe IT bezbednosti i dijagnostiku sistema. Ovaj podatak može takođe da posluži u zbirnom obliku za sprovođenje analize o trendovima i učinku veb-sajta.

1.1.2 Kolačići

Kolačići mogu biti smešteni na Vašem kompjuteru ili uređaju koji omogućava internet kad god nas Vi posetite onlajn. To dozvoljava sajtu da zapamti ko su korisnici i služi različitim svrhama.

Na pojedinim našim sajtovima pojaviće se baner sa obaveštenjima zahtevajući Vašu saglasnost za prikupljanje kolačića. Ukoliko ne date saglasnost, Vaš kompjuter ili uređaj koji omogućava internet neće biti praćen za aktivnosti na polju marketinga. Možda će zbog funkcionalnosti biti potrebna pomoćna vrsta kolačića nazvana kolačići za “unos podataka“. Takvi kolačići neće biti blokirani korišćenjem banera sa ovim obaveštenjem. Vaš izbor biće sačuvan u kolačiću i važiće 90 dana. Ukoliko želite da poništite svoj izbor, možete to i da učinite uklanjanjem Vašeg kolačića čitača.

Iako velik broj čitača automatski prihvata kolačiće, možete da izaberete da li želite ili ne da prihvatite kolačiće u podešavanjima Vašeg čitača (najčešće se nalazi u meniju Alati ili Parametri). Bilo kada možete da izbrišete kolačiće sa Vašeg uređaja. Međutim, budite svesni da ako ne prihvatite kolačiće, možda nećete moći da u potpunosti iskusite pojedine elemente naših veb-sajtova.

Dodatne informacije o upravljanju kolačićima mogu da se pogledaju u datoteci za pomoć u Vašem čitaču ili putem sajtova kao što su www.allaboutcookies.org.

U nastavku su navedene vrste „kolačića“ koji se koriste na našim veb-sajtovima:

Napomena Opis Vrsta i datum isteka
Učinak (tj. Korisnikov čitač) Naši veb-sajtovi su nastali korišćenjem zajedničke internet platforme. One imaju ugrađene kolačiće koji pomažu prilikom problema sa kompatibilnošću (tj. identifikuju vrstu čitača) i koji poboljšavaju učinak (tj. brže učitavanje sadržaja). Sesija

Izbrisano nakon zatvaranja čitača

Kolačići za bezbednost (npr. Asp.NET) Ukoliko ste se registrovali za pristup ograničenoj oblasti, naši kolačići garantuju da je Vaš uređaj ulogovan za vreme trajanja Vaše posete. Biće vam potrebni Vaše korisničko ime i lozinka da biste pristupili ograničenoj oblasti. Sesija
Izbrisano nakon zatvaranja čitača

Parametri lokacije Naši kolačići mogu takođe da zapamte i parametre Vaše lokacije (npr. jezik) ili da traže da se poveća Vaše iskustvo (npr. prilagođavanjem pozdrava ili sadržaja). Ovo će se primenjivati na oblasti gde ste se izričito registrovali za pristup ili za otvaranje naloga. Sesija
Izbrisano nakon zatvaranja
čitača

Analitika Mi koristimo nekoliko analitičkih alata trećih lica kako bismo razumeli na koji način posetioci sajta koriste naš veb-sajt. Ovo nam omogućava da poboljšamo kvalitet i sadržaj za naše posetioce na stranici Fondacija.com Zbirni statistički podaci pokrivaju elemente kao što su ukupna poseta ili pregledi strana i odnose se na naše veb-sajtove. Za više detalja o našem korišćenju Google analitike, pogledajte u nastavku.
Trajno, ali će biti automatski izbrisano nakon dve godine ukoliko više ne posećujete stranicu
Fondacija.com

Povratna informacija posetioca sajta Koristimo i alat za istraživanje trećih lica da bismo
pozvali deo posetioca da nam daju povratnu informaciju.

Kolačići služe tome da spreče da posetioci budu
pozvani više puta.
Prvi kolačić (1) je postavljen
ukoliko posetilac nije pozvan da učestvuje u istraživanju
i služi tome da osigura da posetioci nisu pozvani nakon
pregleda prve stranice.
Drugi kolačić (2) je postavljen ukoliko je posetilac
pozvan da učestvuje u istraživanju i služi tome da
osigura da posetioci nisu ponovo pozvani da
učestvuju na period od 90 dana.
1 Sesija
Izbrisano nakon zatvaranja čitačača
2 Trajno
Izbrisano automatski nakon 90 dana ili predstavljanje istraživanja.
Deljenje na društvenim mrežama Koristimo i alat za istraživanje trećih lica da bismo pozvali deo posetioca da nam daju povratnu informaciju. Kolačići služe tome da spreče da posetioci budu pozvani više puta.

Prvi kolačić (1) je postavljen ukoliko posetilac nije pozvan da učestvuje u istraživanju i služi tome da osigura da posetioci nisu pozvani nakon pregleda prve stranice.

Drugi kolačić (2) je postavljen ukoliko je posetilac pozvan da učestvuje u istraživanju i služi tome da osigura da posetioci nisu ponovo pozvani da učestvuju na period od 90 dana.
Trajno, ali će biti automatski izbrisano nakon dve godine ukoliko ne posećujete više stranicu bbogdan.com/foundation

Ostali alati i vidžeti trećih lica mogu se koristiti na našoj pojedinačnoj veb-stranici kako bi se pružila dodatna funkcionalnost. Korišćenjem ovih alata ili vidžeta može se postaviti kolačić na Vašem uređaju tako da olakša korišćenje njihovih usluga i da osigura da je Vaša interakcija prikazana propisno na našim veb-stranicama.
Kolačići sami po sebi ne odaju Vašu e-mail adresu niti na neki drugi način odaju Vaš identitet. Prema našim analitičkim izveštajima, mi možemo da dobijemo ostale identifikacione elemente, uključujući i IP adrese, ali to je samo za svrhe identifikovanja broja jedinstvenih posetioca našeg veb-sajta kao i geografsko poreklo posetioca, a ne za svrhe identifikovanja pojedinačnih posetioca.

KRETANJEM PO NAŠEM VEB-SAJTU ILI UNOŠENJEM VAŠIH PODATAKA ZA PRIJAVLJIVANJE KAKO BISTE PRISTUPILI OBLASTIMA NAMENJENIM REGISTROVANIM KORISNICIMA, IZRAŽAVATE SAGLASNOST SA NAŠIM STAVLJANJEM OVIH KOLAČIĆA NA VAŠ KOMPJUTER ILI UREĐAJ.

1.1.3. Google analitika

Fondacija koristi Google analitiku. Više o tome kako Fondacija koristi Google analitiku možete naći na sledećoj stranici: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Da bismo ponudili posetiocima veb-sajta više mogućnosti o tome na koji način Google analitika prikuplja podatke, Google je razvio Pomoćni program „Google Analytics Opt-out Browser“. Pomoćni program obaveštava Google Analytics JavaScript (ga.js) kako bi naznačio da podaci o poseti veb-sajta ne treba da se šalju Google Analitici. Pomoćni program Google Analytics Opt-out Browser ne sprečava da se podaci pošalju samom veb-sajtu ili nekim drugim analitičkim uslugama.

1.1.4. Facebok Pixels

Jedan od alta koje Fondacija koristi za stranici sajta je Facebook pixels. Facebook Pixel je deo Kolačića, a to je alat za analitiku koji dozvoljava merenje efektivnosti naših Facebook oglasa uzimanjem u obzir aktivnosti koje ljudi obavljaju na sajtu. Koristmo Pixel podatke da: gradimo publiku i otključamo dodatne alate za Facebook oglašavanje.

1.1.5 Alati koji zavise od geografskog položaja uređaja Fondacija može da prikuplja i koristi geografski položaj Vašeg kompjutera ili mobilnog uređaja.

Ovakvi podaci o položaju se prikupljaju u cilju pružanja informacije koje se tiču usluga za koje mislimo da će Vam koristiti na osnovu Vašeg geografskog položaja i u cilju poboljšanja usluga koje zavise od geografskog položaja uređaja.

1.2 Vidžeti za društvene mreže i aplikacije

Fondacijski veb-sajt uključuje funkcionalnost kako bi omogućio deljenje preko aplikacija sa društvenih mreža trećih lica, kao što je Like opcija za Facebook i Twitter vidžet. Ove aplikacije za društvene mreže mogu da prikupljaju i koriste podatke koji se tiču Vašeg korišćenja sajta Fondacije (detaljnije pogledati kolačić iznad ‘Deljenje na društvenim mrežama’). Bilo kakve lične podatke koje ste dali putem aplikacija za društvene mreže mogu prikupiti i koristiti drugi članovi te aplikacije za društvene mreže i takve interakcije su regulisane politikama o privatnosti kompanije koja pruža aplikacije. Mi nemamo kontrolu nad tim kompanijama niti odgovornost za njihovo korišćenje Vaših podataka.

Nadalje, blogovi, forumi, crowd-sourcing i ostale aplikacije ili usluge mogu biti hostovane na veb-sajtu Fondacije (zajedničkim imenom nazvani “elementi društvenih mreža“). Svrha elementa društvenih mreža je da olakša deljenje znanja i sadržaja. Bilo kakve lične podatke koje ste dali na elementima društvenih mreža Fondacije mogu biti podeljene sa drugim korisnicima tih elemenata društvenih mreža (osim ako nije drugačije navedeno u momentu prikupljanja), i nad njima mi možemo imati ograničenu ili nikakvu kontrolu.

1.3 Deca

Fondacija razume da je važno zaštiti privatnost dece, naročito u onlajn okruženju. Naši sajtovi nisu predviđeni za ili usmereni na decu mlađu od 13 godina. Naša je politika takva da nikada s namerom ne prikupljamo niti čuvamo podatke o bilo kojoj osobi mlađoj od 13 godina, osim u slučaju kada je to deo angažovanja o pružanju profesionalnih usluga.

2. Deljenje i iznošenje podataka o ličnosti

Mi ne delimo lične podatke sa trećim licima, osim ako je neophodno za naše legitimne profesionalne i poslovne potrebe, kako bismo izvršili Vaše zahteve i/ili ako nalaže ili je dozvoljeno zakonom ili profesionalnim standardima.

U pojedinim slučajevima, Fondacija može da podeli Vaše podatke o ličnosti sa raznim eksternim društvima, pojedincima ili pružaocima usluga ili dobavljačima koji rade u naše ime kako bi nam pomogli da ispunimo Vaše zahteve.

Davanjem LP onlajn, posetioci se slažu sa ovom vrstom iznošenja i/ili čuvanja njihovih LP preko granica.
Fondacija može takođe da obelodani podatke o ličnosti u vezi sa dodelom donacija ili druge vrste pomoći na koje se podaci odnose, kako bi odgovorili na zahteve državnih organa ili agencija za sprovođenje zakona ili tamo gde se to zahteva primenjivim zakonom, zahtevima suda ili državnim propisima.

Ovakva obelodanjivanja mogu biti potrebna i za kontrole privatnosti podataka ili bezbednosti i/ili za istraživanje ili kao odgovor na žalbu ili pretnju po bezbednost. Fondacija ne prodaje LP trećim licima. Takođe, Fondacija neće preneti Vaše LP trećim licima za njihove lične potrebe marketinga.

3. Izbori

Uopšteno govoreći, Vi niste obavezni da podnesete Fondaciji onlajn bilo kakve LP, ali možda ćemo tražiti da nam date izvesne LP kako bismo Vam dostavili dodatne informacije o našim aktivnostima i događajima. Takođe, Fondacija može da Vas pita za odobrenje da koristi Vaše LP i Vi možete da se složite ili da odbijete takvu upotrebu. Ako izaberete određene usluge ili komunikacije, kao što je elektronski bilten, bićete u mogućnosti da se odjavite bilo kada prateći instrukcije koje se nalaze unutar svake komunikacije. Ako odlučite da se odjavite, pokušaćemo da odmah obrišemo Vaše podatke, iako će nam možda biti potrebne dodatne informacije pre nego što nastavimo sa Vašim zahtevom. Vaša odluka da pružite LP je dobrovoljna i Vaš pristanak, kada je jednom dat, može biti opozvan.

Kao što je navedeno iznad u “Kolačići“, ukoliko želite da sprečite kolačiće da Vas prate dok se krećete po našim sajtovima, možete ponovo da podesite Vaš čitač da odbije sve kolačiće ili da naznačite kada se kolačić šalje. Međutim, imajte u vidu da pojedini delovi naših sajtova možda neće dobro raditi ukoliko izaberete da odbijete kolačiće.

4. Pristup

Ukoliko ste Fondaciji dostavili lične podatke, u većini slučajeva imate pravo da pristupite takvim podacima kako biste ispravili bilo kakve nepravilnosti. Možete takođe i da pošaljete zahtev da se ažuriraju ili uklone podaci o Vama tako što ćete kontaktirati [email protected] i mi ćemo preduzeti sve razumne i praktične napore kako bismo se uskladili sa Vašim zahtevom dokle god je on saglasan sa primenjivim zakonom i profesionalnim standardima.

5. Obezbeđenje i integritet podataka

Fondacija ima razumne politike i procedure bezbednosti radi zaštite podataka o ličnosti od neovlašćenog gubitka, zloupotrebe, izmene ili uništenja. Međutim, uprkos najboljim naporima Fondacije ne može se u potpunosti garantovati bezbednost od svih opasnosti. Prema našim mogućnostima, pristup Vašim podacima o ličnosti je ograničen na pojedince kojima je potrebno da znaju te podatke. Ovi pojedinci koji imaju pristup podacima su u obavezi da čuvaju osetljivost takvih podataka. Mi takođe ulažemo razumne napore da zadržimo podatke o ličnosti toliko dugo koliko su podaci neophodni da bi se uskladio zahtev pojedinca ili sve dok ta osoba ne
zatraži da se podaci uklone.

6. Linkovi ka drugim sajtovima

Molimo Vas da imate u vidu da veb-sajt Fondacije može da sadrži linkove ka drugim sajtovima a koji nisu regulisani ovom Izjavom o privatnosti već drugim izjavama o privatnosti koje se mogu razlikovati u pojedinim delovima. Mi savetujemo korisnike da pregledaju izjavu o privatnosti na svakom veb-sajtu koji posete pre nego što obelodane bilo kakve podatke o ličnosti.

7. Promene u izjavi

Fondacija može povremeno da izmeni Izjavu o privatnosti kako bi odražavala našu trenutnu praksu o privatnosti. Kada napravimo izmene u izjavi, mi ćemo ispraviti i datum ažuriranja na vrhu ove stranice. Savetujemo Vam da s vremena na vreme pročitate Izjavu o privatnosti kako biste bili informisani o tome na koji način Fondacija štiti Vaše podatke.

8. Donacije
Fondacija se obavezuje i garantuje čuvanje i zaštitu privatnosti podataka svih naših korisnika i donatora.
Fondacija „Bogdan Bogdanović “ prikuplja samo neophodne, osnovne podatke o donatorima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo donatorima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje koriste za naše marketinške akcije. Svi podaci o donatorima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u Fondaciji „Bogdan Bogdanović “ odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.
Obavezujemo se da prikupljene podatke ne koristimo ni u koje druge svrhe.
Svi podaci o korisnicima i primaocima donacija se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u Fondaciji „Bogdan Bogdanović“ odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti. Podaci o korisnicima i primaocima donacija se u Fondaciji “Bogdan Bogdanović” čuvaju 10 godina zbog zakonskih propisa o finansijama.

9. Pitanja u vezi sa politikom i njihova primena

Fondacija se obavezuje da će štiti onlajn privatnost Vaših podataka o ličnosti. U slučaju da imate bilo kakva pitanja ili komentare o našem administriranju Vaših podataka o ličnosti, molimo Vas da nas kontaktirate na [email protected]. Takođe ovu adresu možete da koristite kako biste izneli bilo kakva pitanja koja možete imati vezano za usklađenost sa ovom Izjavom o privatnosti.